Messe Nürnberg - 24.10. - 01.11. 2010

Ausstellung 2011: 29 Mai - 3 Juli, Museum Altomünster